Pradžia Naudinga informacija
Naudinga informacija
Norint atjungti vonios gyvatuką, laiptinės radiatorių PDF Spausdinti El. paštas

 

Daugiabučio namo buto, kitų patalpų savininkas, pageidaujantis atjungti savo buto, kitų patalpų šilumos ar karšto vandens įrenginius nuo pastato šildymo, karšto vandens tiekimo sistemų, privalo pateikti prašymą Varėnos rajono savivaldybės administracijai, nurodydamas, kokį įrenginį nori atjungti arba pakeisti, ir gauti techninių sąlygų sąvadą atjungimo darbams atlik

Prie prašymo turi būti pridėti šie dokumentai:

1. Visų butų arba pastato šildymo, karšto vandens sistemų bendrasavininkių raštiški sutikimai.

2. Uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma” išvada, kad dėl buto, kitų patalpų šildymo, karšto vandens įrenginių atjungimo nuo pastato šildymo ar karšto vandens sistemų kiti to namo butų, kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, arba šių išlaidų skaičiuotė.

3. Įsipareigojimas pakeisti šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos ir karšto vandens vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose.

4. Įsipareigojimas sudaryti sutartį dėl papildomų išlaidų kitiems namo butų savininkams atlyginimo.

Skaityti daugiau...
 
Dėl triukšmo PDF Spausdinti El. paštas

Koks garsas leidžiamas ?

Lietuvoje galioja ir higienos norma, kurioje nurodomas leistinas triukšmo lygis įvairiu paros metu. Ramybė gyvenamosiose patalpose turi įsivyrauti nuo 18 val., o nuo 22 val. prasideda nakties metas. Leidžiamas triukšmo lygis nuo 6 iki 18 val. – 45 decibelų, nuo 18 iki 22 val. – 40, nuo 22 iki 6 val. – 35.

Kad būtų vaizdžiau, 30 decibelų garsą skleidžia laikrodžio tiksėjimas, lapų šnarėjimas, 35 – žmonių šnabždesys, 40 – negarsi kalba, 50 – įprasta kalba, 60 – elektrinė barzdos skutimo mašinėlė, 90 – riksmas.

Skaityti daugiau...