Pradžia Renovacija ir modernizavimas
Renovacija ir modernizavimas
Skaičiai ir faktai PDF Spausdinti El. paštas

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Butų skaičius

Šildymas Eur./m² 2016 m. lapkričio mėnesį

Šildymas Eur./m² už 2016 m.  gruodžio mėnesį

Šildymas Eur./m² už 2017 m.  sausio mėnesį

1

Nerenovuotas namas Varėnoje, Melioratorių g. - 7

8

1,20

1,56

1,60

2

Renovuotas namas Varėnoje  Šiltnamių g. - 1

8

0,24

0,35 0,40

 

  

 

Valstybės paramos schema


1.  100 %  „minkštoji“  dalis (projektavimas, administravimas, techninė priežiūra) – ES lėšos.

2.  30 % subsidija „kietosioms“ investicijoms – energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

3.  10 % papildoma subsidija – naujo šilumos punkto įrengimas ar esamo neautomatizuoto punkto modernizavimas, šildymo sistemos subalansavimas, įrengiant šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą bei termoreguliatorius.

4.  100 % parama nepasiturintiems gyventojams.


Kvietimas paraiškoms teikti


Paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).

(Aplinkos ministro 2018-07-27 įsakymas Nr. D1 - 724).

Investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti 150 mln. eurų.

 

PARAIŠKŲ SKAIČIUS – NERIBOTAS

ATRANKOS KRITERIJAI:


1.  Kvartalinė renovacija

2.  Pasiekta aukštesnė energinio naudingumo klasė


 


 

Energija taupančios priemonės:

 • šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas;
 • balansinių ventilių stovams įrengimas;
 • vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
 • šildymo vamzdynų šildymo prietaisų keitimas;
 • individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
 • karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas;
 • langų ir lauko durų keitimas;
 • stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
 • balkonų įstiklinimas pagal bendrą projektą;
 • fasadinių sienų apšiltinimas;
 • rūsio perdangos apšiltinimas;
 • cokolio šiltinimas;

   

Po renovacijos būtų sutaupyta apie 40-50 proc. šilumos energijos ir atitinkamai sumažėtų mokesčiai už buto šildymą. Pakils ir buto rinkos vertė, namo estetinis vaizdas bei gyvenimo kokybė.


 


 

Atnaujinamų ir numatomų  atnaujinti (modernizuoti),  daugiabučius  gyvenamus  namus,

naujai  parengti  ir koreguojami  investiciniai  planai 
Parama daugiabučių atnaujinimui PDF Spausdinti El. paštas

 

Varėnos rajono savivaldybės parama daugiabučių namų savininkams

 • Skiriama daugiabučių namų savininkams, techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų sumos.“
 • Išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimu ir energijos naudojimo jame efektyvumo didinimu, daliai padengti, bet ne daugiau kaip 25 procentų visos šių išlaidų (investicijų) sumos.“
  Attachments:
  FileAprašymasFile size
  Download this file (del_modernizavimo_pakeitimai.doc)Įstatymo pakeitimaiDėl daugiabučių modernizavimo143 Kb
  Download this file (Kredito ir palūkanų apmokėjimas už nepasiturinčias šeimas ir ąsmenis.pps)Kredito ir palūkanų apmokėjimasUž nepasiturinčias šeimas149 Kb
  Download this file (Projekto įgyvendinimo kokybė.ppt)DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOKYBĖProjekto įgyvendinimo kokybės įpatumai22072 Kb
  Download this file (Daugiabučių namų atnaujinimo modelis naujas.ppt)Atnaujinimo modernizavimo modelisProjekto įgyvendinimui7924 Kb
Skaityti daugiau...
 
Būsto atnaujinimas gali nieko nekainuoti PDF Spausdinti El. paštas

Daugiabučio namo atnaujinimas būsto savininkui gali visiškai nieko nekainuoti

Apie kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarką

ŠEIMOS AR VIENO GYVENANČIO ASMENS TEISĖS Į KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMĄ NUSTATYMAS

Šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, jeigu atitinka šias sąlygas:

Skaityti daugiau...