Pradžia Renovacija ir modernizavimas
Renovacija ir modernizavimas
Skaičiai ir faktai PDF Spausdinti El. paštas

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Butų skaičius

Šildymas Eur./m² 2016 m. lapkričio mėnesį

Šildymas Eur./m² už 2016 m.  gruodžio mėnesį

Šildymas Eur./m² už 2017 m.  sausio mėnesį

1

Nerenovuotas namas Varėnoje, Melioratorių g. - 7

8

1,20

1,56

1,60

2

Renovuotas namas Varėnoje  Šiltnamių g. - 1

8

0,24

0,35 0,40

 

  

 

Valstybės paramos schema


1.  100 %  „minkštoji“  dalis (projektavimas, administravimas, techninė priežiūra) – ES lėšos.

2.  30 % subsidija „kietosioms“ investicijoms – energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

3.  10 % papildoma subsidija – naujo šilumos punkto įrengimas ar esamo neautomatizuoto punkto modernizavimas, šildymo sistemos subalansavimas, įrengiant šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą bei termoreguliatorius.

4.  100 % parama nepasiturintiems gyventojams.


Kvietimas paraiškoms teikti


Paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).

(Aplinkos ministro 2018-07-27 įsakymas Nr. D1 - 724).

Investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti 150 mln. eurų.

 

PARAIŠKŲ SKAIČIUS – NERIBOTAS

ATRANKOS KRITERIJAI:


1.  Kvartalinė renovacija

2.  Pasiekta aukštesnė energinio naudingumo klasė


 


 

Energija taupančios priemonės:

 • šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas;
 • balansinių ventilių stovams įrengimas;
 • vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
 • šildymo vamzdynų šildymo prietaisų keitimas;
 • individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
 • karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas;
 • langų ir lauko durų keitimas;
 • stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
 • balkonų įstiklinimas pagal bendrą projektą;
 • fasadinių sienų apšiltinimas;
 • rūsio perdangos apšiltinimas;
 • cokolio šiltinimas;

   

Po renovacijos būtų sutaupyta apie 40-50 proc. šilumos energijos ir atitinkamai sumažėtų mokesčiai už buto šildymą. Pakils ir buto rinkos vertė, namo estetinis vaizdas bei gyvenimo kokybė.


 


 

Atnaujinamų ir numatomų  atnaujinti (modernizuoti),  daugiabučius  gyvenamus  namus,

naujai  parengti  ir koreguojami  investiciniai  planaiAttachments:
FileAprašymasFile size
Download this file (Aušros g. 3, Varėna.pdf)Aušros g. - 3Patvirtintas investicinis planas1031 Kb
Download this file (Investicinis planas Dzūkų g - 21.pdf)Dzūkų g. - 21Patvirtintas investicinis planas1089 Kb
Download this file (Investicinis planas Savanorių - 20.pdf)Savanorių g. - 20Patvirtintas investicinis planas1101 Kb
Download this file (v-L2 IP Aušros g. 6, Varėna 2018.pdf)Aušros g. - 6Patvirtintas investicinis planas1302 Kb
Download this file (v-L2 IP Basanavičiaus g. 18, Varėna 2018.pdf)Basanavičiaus g. - 18Patvirtintas investicinis planas1238 Kb
Download this file (v-L2 IP Kalno g. 1, Matuizos 2018.pdf)Kalno g. - 1, MatuizosPatvirtintas investicinis planas1273 Kb
Download this file (v-L2 IP Savanorių g. 44, Varėna 2018.pdf)Savanorių g. - 44Patvirtintas investicinis planas1094 Kb
Download this file (v-L2 IP Vasario 16-osios g. 3, Varėna 2018.pdf)Vasario 16-osios g. - 3Patvirtintas investicinis planas1101 Kb
Download this file (v-L2 IP Vasario 16-osios g. 11, Varėna.pdf)Vasario 16-osios g. - 11Patvirtintas investicinis planas1191 Kb
Download this file (v-L2 IP Vasario 16-osios g. 13, Varėna 2018.pdf)Vasario 16-osios g. - 13Patvirtintas investicinis planas1219 Kb
Download this file (1 Basanavičiaus g. 27, Varėna 2019-01-20.pdf)Basanavičiaus g. - 27Patvirtintas investicinis planas891 Kb
Download this file (4 Dzūkų g. 40, Varėna 2019-01-20.pdf)Dzūkų g. - 40Patvirtintas investicinis planas854 Kb
Download this file (7 Savanorių g. 18, Varėna 2019-01-20.pdf)Savanorių g. - 18Patvirtintas investicinis planas854 Kb
Download this file (8 Savanorių g. 22, Varėna 2019-01-20.pdf)Savanorių g. - 22Patvirtintas investicinis planas882 Kb
Download this file (9 Savanorių g. 26, Varėna 2019-01-20.pdf)Savanorių g. - 26Patvirtintas investicinis planas824 Kb
Download this file (10 Savanorių g. 38, Varėna 2019-01-20.pdf)Savanorių g. - 38Patvirtintas investicinis planas888 Kb
Download this file (11 Vasario 16-osios g. 9, Varėna 2019-01-20.pdf)Vasario 16-osios g. - 9Patvirtintas investicinis planas933 Kb
Download this file (12 Vasario 16-osios g. 15, Varėna 2019-01-20.pdf)Vasario 16-osios g. - 15Patvirtintas investicinis planas847 Kb
Download this file (14 Vilties g. 4, Valkininkai 2019-01-20.pdf)Vilties g. - 4, Naujieji ValkininkaiPatvirtintas investicinis planas885 Kb
Download this file (16 Vytauto g. 38, Varėna 2019-01-20.pdf)Vytauto g. - 38Patvirtintas investicinis planas1005 Kb
Download this file (17 Vytauto g. 42, Varėna 2019-01-20.pdf)Vytauto g. - 42Patvirtintas investicinis planas878 Kb
Download this file (18 Voronecko g. 5, Varėna 2019-01-20.pdf)Voronecko g. - 5Patvirtintas investicinis planas866 Kb
Download this file (IP_Parko g. 2 Panaros k. Varėnos r._2019_01_10-1.pdf)Parko g. - 2, Panara, Merkinės sen.Patvirtintas investicinis planas1616 Kb
 
Parama daugiabučių atnaujinimui PDF Spausdinti El. paštas

 

Varėnos rajono savivaldybės parama daugiabučių namų savininkams

 • Skiriama daugiabučių namų savininkams, techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų sumos.“
 • Išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimu ir energijos naudojimo jame efektyvumo didinimu, daliai padengti, bet ne daugiau kaip 25 procentų visos šių išlaidų (investicijų) sumos.“
  Attachments:
  FileAprašymasFile size
  Download this file (del_modernizavimo_pakeitimai.doc)Įstatymo pakeitimaiDėl daugiabučių modernizavimo143 Kb
  Download this file (Kredito ir palūkanų apmokėjimas už nepasiturinčias šeimas ir ąsmenis.pps)Kredito ir palūkanų apmokėjimasUž nepasiturinčias šeimas149 Kb
  Download this file (Projekto įgyvendinimo kokybė.ppt)DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOKYBĖProjekto įgyvendinimo kokybės įpatumai22072 Kb
  Download this file (Daugiabučių namų atnaujinimo modelis naujas.ppt)Atnaujinimo modernizavimo modelisProjekto įgyvendinimui7924 Kb
Skaityti daugiau...
 
Būsto atnaujinimas gali nieko nekainuoti PDF Spausdinti El. paštas

Daugiabučio namo atnaujinimas būsto savininkui gali visiškai nieko nekainuoti

Apie kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarką

ŠEIMOS AR VIENO GYVENANČIO ASMENS TEISĖS Į KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMĄ NUSTATYMAS

Šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, jeigu atitinka šias sąlygas:

Skaityti daugiau...