Pradžia Renovacija ir modernizavimas
Renovacija ir modernizavimas
Skaičiai ir faktai PDF Spausdinti El. paštas

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Butų skaičius

Šildymas Eur./m² 2016 m. lapkričio mėnesį

Šildymas Eur./m² už 2016 m.  gruodžio mėnesį

Šildymas Eur./m² už 2017 m.  sausio mėnesį

1

Nerenovuotas namas Varėnoje, Melioratorių g. - 7

8

1,20

1,56

1,60

2

Renovuotas namas Varėnoje  Šiltnamių g. - 1

8

0,24

0,35 0,40

 

 


 

Pakeitimai teikiant valstybės paramą


LR Vyriausybės 2014-12-23 dienos nutarimu Nr. 1505 Valstybės parama klimato kaitos programos lėšomis projektams, kuriems įgyvendinti statybos rangos darbų pirkimai vykdomi po 2015 m. kovo 31 d. ir įgyvendinami iki 2017 m. gruodžio 31 d. mažinama 5% , tai yra iki 20%. Iš  viso bus kompensuojama 35% namo atnaujinimo statybos darbų kainos.

LR Vyriausybės 2015-09-30 dienos nutarimu Nr. 1040 apmokama arba kompensuojama:

 • Nuo 2015 m. spalio 01 d.  50 % faktinių namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo išlaidų.
 • Nuo 2016 m. liepos 01 d.  50 % namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų.

 

 

 


 

 

 

Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį, valstybė apmokės paskolos grąžinimą ir palūkanas.


Energija taupančios priemonės:

 • šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas;
 • balansinių ventilių stovams įrengimas;
 • vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
 • šildymo vamzdynų šildymo prietaisų keitimas;
 • individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
 • karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas;
 • langų ir lauko durų keitimas;
 • stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
 • balkonų įstiklinimas pagal bendrą projektą;
 • fasadinių sienų apšiltinimas;
 • rūsio perdangos apšiltinimas;
 • cokolio šiltinimas;

Po renovacijos būtų sutaupyta apie 40-50 proc. šilumos energijos ir atitinkamai sumažėtų mokesčiai už buto šildymą. Pakils ir buto rinkos vertė, namo estetinis vaizdas bei gyvenimo kokybė.

 
 

 

Atnaujinamų ir numatomų  atnaujinti (modernizuoti),  daugiabučius  gyvenamus  namus,

naujai  parengti  ir koreguojami  investiciniai  planaiAttachments:
FileAprašymasFile size
Download this file (Aušros g. 1, Varėna.pdf)Aušros g. - 1Patvirtintas investicinis planas1268 Kb
Download this file (Aušros g. 3, Varėna.pdf)Aušros g. - 3Patvirtintas investicinis planas1031 Kb
Download this file (Dzūkų g. 23, Varėna.pdf)Dzūkų g. - 23Patvirtintas investicinis planas1645 Kb
Download this file (Marcinkonių g. 18, Varėna.pdf)Marcinkonių g. - 18Patvirtintas investicinis planas1612 Kb
Download this file (Vytauto g. 40, Varėna.pdf)Vytauto g. - 40Patvirtintas investicinis planas1289 Kb
Download this file (Vytauto g. 44, Varėna.pdf)Vytauto g. - 44Patvirtintas investicinis planas1667 Kb
Download this file (Vytauto g. 48, Varėna.pdf)Vytauto g. - 48Patvirtintas investicinis planas1138 Kb
Download this file (nA-7 IP Aušros g. 6, Varėna.pdf)Aušros g. - 6Koreguojamas investicinis planas1309 Kb
Download this file (IP Čiurlionio - 3.pdf)M. K. Čiurlionio g. - 3Koreguojamas investicinis planas1115 Kb
Download this file (IP Basanavičiaus - 18.pdf)J. Basanavičiaus g. - 18Koreguojamas investicinis planas1245 Kb
Download this file (IP Kalno - 1.pdf)Kalno g. - 1, MatuizosKoreguojamas investicinis planas1279 Kb
Download this file (IP Savanorių - 44.pdf)Savanorių g. - 44Koreguojamas investicinis planas1102 Kb
Download this file (IP Vasario 16-osios - 3.pdf)Vasario 16-osios g. - 3Koreguojamas investicinis planas1111 Kb
Download this file (IP Vasario 16-osios - 11.pdf)Vasario 16-osios g. - 11Koreguojamas investicinis planas1199 Kb
Download this file (IP Vasario 16-osios - 13.pdf)Vasario 16-osios g. - 13Koreguojamas investicinis planas1228 Kb
Download this file (Marcinkonių g. 6, Varėna.pdf)Marcinkonių g. - 6Patvirtintas investicinis planas700 Kb
 
Parama daugiabučių atnaujinimui PDF Spausdinti El. paštas

 

Varėnos rajono savivaldybės parama daugiabučių namų savininkams

 • Skiriama daugiabučių namų savininkams, techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų sumos.“
 • Išlaidų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimu ir energijos naudojimo jame efektyvumo didinimu, daliai padengti, bet ne daugiau kaip 25 procentų visos šių išlaidų (investicijų) sumos.“
  Attachments:
  FileAprašymasFile size
  Download this file (del_modernizavimo_pakeitimai.doc)Įstatymo pakeitimaiDėl daugiabučių modernizavimo143 Kb
  Download this file (Kredito ir palūkanų apmokėjimas už nepasiturinčias šeimas ir ąsmenis.pps)Kredito ir palūkanų apmokėjimasUž nepasiturinčias šeimas149 Kb
  Download this file (Projekto įgyvendinimo kokybė.ppt)DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOKYBĖProjekto įgyvendinimo kokybės įpatumai22072 Kb
  Download this file (Daugiabučių namų atnaujinimo modelis naujas.ppt)Atnaujinimo modernizavimo modelisProjekto įgyvendinimui7924 Kb
Skaityti daugiau...
 
Būsto atnaujinimas gali nieko nekainuoti PDF Spausdinti El. paštas

Daugiabučio namo atnaujinimas būsto savininkui gali visiškai nieko nekainuoti

Apie kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarką

ŠEIMOS AR VIENO GYVENANČIO ASMENS TEISĖS Į KREDITO IR PALŪKANŲ APMOKĖJIMĄ NUSTATYMAS

Šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, jeigu atitinka šias sąlygas:

Skaityti daugiau...