Skaičiai ir faktai PDF Spausdinti El. paštas

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Butų skaičius

Šildymas Eur./m² 2016 m. lapkričio mėnesį

Šildymas Eur./m² už 2016 m.  gruodžio mėnesį

Šildymas Eur./m² už 2017 m.  sausio mėnesį

1

Nerenovuotas namas Varėnoje, Melioratorių g. - 7

8

1,20

1,56

1,60

2

Renovuotas namas Varėnoje  Šiltnamių g. - 1

8

0,24

0,35 0,40

 

  

 

Valstybės paramos schema


1.  100 %  „minkštoji“  dalis (projektavimas, administravimas, techninė priežiūra) – ES lėšos.

2.  30 % subsidija „kietosioms“ investicijoms – energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

3.  10 % papildoma subsidija – naujo šilumos punkto įrengimas ar esamo neautomatizuoto punkto modernizavimas, šildymo sistemos subalansavimas, įrengiant šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą bei termoreguliatorius.

4.  100 % parama nepasiturintiems gyventojams.


Kvietimas paraiškoms teikti


Paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).

(Aplinkos ministro 2018-07-27 įsakymas Nr. D1 - 724).

Investicijos atnaujinimo (modernizavimo) projektams finansuoti 150 mln. eurų.

 

PARAIŠKŲ SKAIČIUS – NERIBOTAS

ATRANKOS KRITERIJAI:


1.  Kvartalinė renovacija

2.  Pasiekta aukštesnė energinio naudingumo klasė


 


 

Energija taupančios priemonės:

 • šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar rekonstravimas;
 • balansinių ventilių stovams įrengimas;
 • vamzdynų šiluminės izoliacijos pagerinimas;
 • šildymo vamzdynų šildymo prietaisų keitimas;
 • individualios šilumos apskaitos, daliklių ir termostatinių ventilių įrengimas butuose;
 • karšto vandens sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas; ventiliacijos sistemos keitimas ar pertvarkymas;
 • langų ir lauko durų keitimas;
 • stogo šiltinimas, įskaitant naujo šlaitinio stogo įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą);
 • balkonų įstiklinimas pagal bendrą projektą;
 • fasadinių sienų apšiltinimas;
 • rūsio perdangos apšiltinimas;
 • cokolio šiltinimas;

   

Po renovacijos būtų sutaupyta apie 40-50 proc. šilumos energijos ir atitinkamai sumažėtų mokesčiai už buto šildymą. Pakils ir buto rinkos vertė, namo estetinis vaizdas bei gyvenimo kokybė.


 


 

Atnaujinamų ir numatomų  atnaujinti (modernizuoti),  daugiabučius  gyvenamus  namus,

naujai  parengti  ir koreguojami  investiciniai  planai