Pradžia Skelbimai Skelbimai
Skelbimai PDF Spausdinti El. paštas

Socialinio būsto ir kito savivaldybės būsto nuomotojų dėmesiui


Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu  nustatyti Varėnos rajono savivaldybės socialinio būsto ir kito savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydžiai.

Kadangi nuomos mokestis didėja nuo 2018 m. vasario 1 d., šių būstų nuomotojai yra kviečiami kuo skubiau kreiptis į UAB „Varėnos komunalinis ūkis" pasirašyti papildomus susitarimus prie savivaldybės gyvenamųjų patalpų ar socialinio būsto nuomos sutarčių.

Detalesnę informaciją galima gauti tel. (8 310) 53 230.

 

 


 


Daugiabučių  gyvenamų  namų  savininkų

D Ė M E S I U I ! ! !

Norint užtikrinti tolygų šilumos paskirstymą visuose butuose, reikia įrengti hidraulinio balansavimo ventilius.

Pagal šilumos tiekimo ir vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių ( Žin., 2010-04-15, Nr. 43-2084 ) ( toliau – Taisyklės ) 295,3 p. reikalavimą, pastatų šildymo sistemos hidraulinis balansavimas turi būti atliekamas kiekvieno šildymo sezono pradžioje.

Pagal Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašą        (Žin., 2009-12-02,  Nr. 143-6311) , hidraulinio balansavimo priemonių įrengimas pastatų šildymo sistemų stovuose nėra prižiūrėtojo funkcija. Šie darbai turi būti atliekami daugiabučių gyvenamų namų butų savininkų lėšomis.

Prašome daugiabučių gyvenamų namų butų savininkus ( ypatingai tuos kur butai šildomi netolygiai ) kreiptis į UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ dėl susirinkimų surengimo ir sprendimų, dėl hidraulinio balansavimo priemonių įrengimo, LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Žinant gyventojų priimtus sprendimus, UAB „Varėnos šiluma“ planuos, šių pastatų pastatų šildymo sistemų, subalansavimo darbus.

 

 


 

 

Attachments:
FileAprašymasFile size
Download this file (2018 susirinkimuose dalyvavo.pdf)SUSIRINKIMUOSE, PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ, DALYVAVO2018 m.29 Kb