Pradžia Veikla
PDF Spausdinti El. paštas

PATVIRTINTA

Varėnos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2004 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. DV-119

UAB „VARĖNOS KOMUNALINIS ŪKIS“ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATLIEKAMŲ DARBŲ S Ą R A Š A S

1. Stogo dangos priežiūra.

 • Planinė profilaktinė stogo dangos apžiūra ir smulkių defektų pašalinimas bei apžiūra po liūčių, stipraus vėjo arba gausaus sniego.
 • Šiukšlių, smėlio, purvo, pašalinių daiktų valymas nuo stogo dangos, ledo varveklių pašalinimas.
 • Ventiliacijos vamzdžių ir apvadų remontas, ventiliacijos kanalų valymas.
 • Palangių nuolajų, karnizų iš skardos, parapetų profilaktinis smulkus remontas.
 • Stogo dangos smulkus remontas aplink vėdinimo vamzdžius, parapetus ir kitas iš stogo išsikišusias dalis. Stogelių virš įėjimo smulkus remontas.
 • Ruloninės stogo dangos atskirų vietų smulkus remontas, padengimas mastika. Šiferinio stogo atskirų vietų smulkus remontas. Vėjalenčių, kraigo, karnizų, smulkus remontas.

2. Lietaus kanalizacijos priežiūra.

 • Lietaus kanalizacijos įlajų, vamzdyno profilaktinė apžiūra, išvalymas nuo šiukšlių, bitumo nuotekų.
 • Prakiurusių vamzdyno vietų nustatymas, vamzdžių, movų, alkūnių pakeitimas, trūkusių sandūrų hermetizavimas.
 • Keičiant vamzdžius, movas, alkūnes, pažeistų mūro, tinko vietų remontas.
 • Žiemos metu susikaupusio ledo pašalinimas iš lietaus kanalizacijos išleidėjo.

3. Sienų, pamatų, laiptinių, durų, langų priežiūra.

 • Profilaktinė plytų konstrukcijų, vidinių ir išorinių paviršių po stichinių nelaimių bei avarijų apžiūra.
 • Plytinių (iki II aukšto) sienų, stulpų, cokolių, pertvarų ir betoninių, gelžbetoninių pamatų smulkus remontas, vagų, skylių, lizdų ir plyšių užtaisymas plytomis pamatuose.
 • Gelžbetoninių perdengimų sandūrų užtaisymas skiediniu.
 • Plyšių užtaisymas sandūrose tarp grindų ir sienų, ties centrinio šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir dujų stovais.
 • Tinko remontas lietaus kanalizacijos vamzdžių sujungimo vietose.
 • Drėgmės pažeistų cementinių plintusų smulkus remontas.
 • Profilaktinė durų angų, langų bei palangių apžiūra laiptinėse, rūsiuose, palėpėse, smulkių gedimų šalinimas.
 • Langų ir durų angokraščių tinko remontas.
 • Fasadų, cokolių, sienų, lubų dažymas atskirose vietose.
 • Rūsių langelių, durų, turėklų, metalinių grotelių, kitų dažytų paviršių smulkus remontas.
 • Profilaktinis durų spyruoklių, vyrių, rankenų remontas arba pakeitimas (bendro naudojimo patalpose). Sulūžusių laiptinių, rūsių durų remontas, įstiklinimas, medinių ir sintetinių parankių atskirų dalių remontas ir tvirtinimas, sulūžusių laiptinių aikštelių aptvarų remontas.

4. Elektros tinklų, kitos elektros įrangos priežiūra. Planinis profilaktinis išorinės elektros instaliacijos laiptinėse, rūsiuose, elektros skydinėse apžiūrėjimas bei gedimų likvidavimas.

 • Išorinės bei vidinės elektros instaliacijos iki įvado į butus remontas ir keitimas.
 • Savavališkai įrengtos instaliacijos, įvadų, neatitinkančių techninių sąlygų bei saugumo reikalavimų, likvidavimas.
 • Instaliacijos izoliacijos sutvarkymas, nuogų laidų ir kitų pavojingų židinių likvidavimas.
 • Laikino elektros tiekimo namui pajungimas.
 • Saugiklių, jungiklių, rozečių, patronų, automatinių išjungėjų būklės patikrinimas, remontas, keitimas.
 • Perdegusių elektros lempučių keitimas laiptinėse, rūsiuose ir kitose bendro naudojimo vietose. Nukarusios vidaus elektros instaliacijos įtempimas, atskirų ruožų (tarp paskirstymo dėžučių) pakeitimas, papildomų – pritvirtinimas laiptinėse, pastogėse, rūsiuose.
 • Elektros skydinėse ęsamų prietaisų patikrinimas.
 • Elektros skydelių ir skydų valymas, apsauginių priemonių tikrinimas.
 • Užraktų sutvarkymas.
 • Saugiklių kalibravimo tikrinimas, keitimas (esant reikalui), kontaktų tikrinimas, priveržimas, valymas, sutepimas.
 • Skydinės schemos koordinavimas ir patikslinimas, schemos braižymas (sudarymas).
 • Įžeminimo tikrinimas ir matavimas.
 • Daugiabučių namų elektros įrangos instaliacijos ir perėjimo varžų ir įžeminimo varžos matavimai bei dokumentacijos sutvarkymas.